𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈𝐄̂𝐔 𝐌𝐎̣̂ 𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐀̀𝐈 𝐒𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆

𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐊𝐇𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈𝐄̂𝐔 𝐌𝐎̣̂ 𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐀̀𝐈 𝐒𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠: 𝟒𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐨̣̂ 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢: 𝐭𝐮̛̀ 𝟐𝟎 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧 𝙔𝙚̂𝙪 𝙘𝙖̂̀𝙪: Ngoại hình ưa nhìn, có sức khỏe tốt Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt Có kỹ năng thương lượng với khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt Trung thực, chân thành, đáng […]