ĐỘI NGŨ

Nguyễn Trung Phong

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0936377738

phongnguyen@nhatkhangrealty.com

Phùng Văn Tuấn

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0971683339

phungtuan@nhatkhangrealty.com

Dư Phú Đức

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0859926325

duphuduc2005@gmail.com

Nguyễn Thị Lan Anh

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0962868359

lananhnguyen@nhatkhangrealty.com

Nguyễn Văn Tuân

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0911355706

tuannguyen@nhatkhangrealty.com

Đặng Ngọc Thanh

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0963489928

ngocthanh@nhatkhangrealty.com

Vũ Ngọc Long

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0849678935

ngoclong@nhatkhangrealty.com

Nguyễn Bảo Trung

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0835726666

baotrung@nhatkhangrealty.com

Hoàng Đình Mạnh

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0941707333

manhhoang@nhatkhangrealty.com

Trịnh Thu Trang

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0328227794

thutrang@nhatkhangrealty.com

Đỗ Danh Sinh

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0342623702

dosinh@nhatkhangrealty.com

Phan Thị Phương

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0985666397

phanphuong.sungroup@gmail.com