Chuyên gia tư vấn

Ngô Đức Lộc

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

Nhân viên kinh doanh

Phạm Văn Sang

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0989601015

Lê Minh Hải

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0333457777

Tạ Văn Trường

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0931782389

truongta@nhatkhangrealty.com

Trịnh Hoài Sinh

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0961233356

sinhtrinh@nhatkhangrealty.com

Nguyễn Minh Thành

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0912906012

eckthanh@gmail.com

Trương Anh Tú

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0966464316

tutruong@nhatkhangrealty.com

Vũ Viết Đức

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0947645455

ducvu@nhatkhangrealty.com