Chuyên gia tư vấn

Nguyễn Thanh Tùng

Bất động sản

Tổng Giám Đốc

098565779

tungnguyen@nhatkhangrealty.com

Ngô Văn Tuấn

Bất động sản

Phó Tổng Giám Đốc

Hà Sỹ Huy

Bất động sản

Giám đốc dự án Thanh Hóa

Nguyễn Trung Phong

Bất động sản

Giám đốc dự án Phú Quốc

0936377738

phongnguyen@nhatkhangrealty.com

Mai Thị Minh

Tư vấn bất động sản

Nhân viên kinh doanh

0941540920

Hồ Thị Huyền Trang

Tư vấn bất động sản

Chuyên viên

0982466388

Trương Minh Diệp

Tư vấn bất động sản

Nhân viên kinh doanh

0919926969

Nguyễn Thúy Bích

Tư vấn bất động sản

Nhân viên kinh doanh

0975396333

Nguyễn Thành Luân

Tư vấn bất động sản

Nhân viên kinh doanh

0914339839

Nguyễn Minh Thành

Tư vấn bất động sản

0912906012

thanhnguyen@nhatkhangrealty.com

Nguyễn Thị Minh Trang

Tư vấn bất động sản

Nhân viên kinh doanh

0367450995

Nguyễn Thanh Bình

Tư vấn bất động sản

Nhân viên kinh doanh

0398531780